תמונות אחרונות

כל מה ששווה לנסוע בשבילו לתל אביב מגיע סוף סוף אלינו, לעליית הגג של ג
כל מה ששווה לנסוע בשבילו לתל אביב מגיע סוף סוף אלינו, לעליית הגג של ג'וד