למסירה - מתקן קט-סל לילדים

רונן סידי • כניסות

קבצים מצורפים:

סל למסירה

לכל המעוניין, למסירה מתקן קטסל לילדים. 

לפרטים: רונן 0507476267