אין תחליף לדו שיח - תשובה

מילר אוהד • 10/7/2017 כניסות

אלי שלום,
אתייחס למס' נקודות שהעלית:
1. בחודשיים האחרונים היינו ללא מנהלת קהילה. מבחירה. יכולנו לקלוט מנהל/ת קהילה מיידית אך החלטנו לחכות לבחירה מועדפת. דבר זה הצריך עבודה משולבת של כל הנוגעים בעשייה בכל התחומים על מנת לאפשר עבודה שוטפת ומאומצת בכל הערוצים. בכל שעה ביום וגם בלילה. מדובר בחלק גדול של מתנדבים התורמים מזמנם לטובת העשייה ביישוב לפעמים גם על חשבון המשפחה, נושא זה מוכר לך מהעבר.
2. מסכים איתך לגבי השיח הקהילתי. ערוץ זה התחיל לפני כמה חודשים, שוב ע"י ובעזרת מתנדבים אשר נושא זה חשוב להם, אבל נקטע כאשר גילי עזבה. הדס תמלא את החסר וערוץ זה יימשך. בתקווה שייתן מענה לצרכים השונים.
3. אותה "תוצאה הרעה והמבין שאנו עדים לה באתר, היא בלתי נמנעת" אינה נכונה ואפילו מטעה. אם הועד לא פרסם פרוטוקול אחד עדיין זה לא הופך את פועלו למביש. לצערנו ההתכתבות האחרונה היא לא תוצר של ההנהלה אלא תוצר של חינוך קלוקל. החומר זמין לכל ונשמח לשתפו.
יש הבוחרים להעלות על הכתב "מאחורי המקלדת" ומעמיקים בקביעות שלהם בכל מה "שלא נעשה" במקום לכל הפחות לשאול ולברר קודם מול מי שבאמת בוחר לעשות ולהניע ולקדם. על כל נושא ניתן לפנות להדס מנהלת הקהילה, לחברי הועד המקומי ולקבל תשובות. נשמח לעזור בכל.