סלילת טיילת להולכי רגל ורוכבי אופנים לאורך נחל ציפורי

ועד מקומי • כניסות

 

 

 

 

 

 

תושבים יקרים,

 

אנו שמחים לבשר שבימים אלה החלו העבודות לסלילת טיילת להולכי רגל ורוכבי אופניים לאורך נחל ציפורי, ממפגש הנחלים ציפורי יפתחאל, עד לכניסה לקיבוץ הסוללים, ומשם לשביל המונגש ביער שמשית.

מקטע זה, באורך של כ 2.5 ק"מ, מתחבר לשביל הסלול לאורך הנחל, ליצירת טיילת באורך כולל של 8 קילומטרים מעין יבקע -מעיין הסוסים דרך הסוללים וחיבור לשביל ביער שמשית.

בשלב זה נפרץ שביל בחורש האלונים ,מהסוללים  לאורך הנחל, מתחת לגשר בכביש 77 ושם יתחבר לשביל הסלול מתחת לאלון הגליל.

העבודות יכללו חסימת השטח בעזרת בולדרים, הרחבת אפיק הנחל נטיעת עצים וסלילת שביל בטון.

העבודות מתבצעות במסגרת התכנית לשיקום נחל ציפורי, פרויקט משותף למועצה באמצעות קרן שטחים פתוחים, קק"ל ורשות ניקוז קישון.

העבודה מתבצעת על ידי רשות ניקוז קישון, בתכנון ופיקוח חברת ליג"ם קק"ל ואגף איכות הסביבה במועצה.

צפי סיום העבודה כ 8 חודשים.

 

 

 

בברכה,

אסף אליה

מנהל אגף איכו"ס המועצה האזורית עמק יזרעאל

04-6520098/9

04-6520097

Asi@eyz.org.ill

חושבים על הסביבה לפני הדפסה.

 

 

 

 

 

 

--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--