מודעת אבל

ועד מקומי • כניסות

בית משפחת הסוללים משתתפים בצערה של עופרה זורע ומשפחתה

על מות אמה ז"ל