פרוטוקול ישיבת הנהלה ממ 18.2.2015

פרוטוקולים • 21/4/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 2 מ 18.2.2015

 

 

  גילי בנאורי

מנהלת קהילה, הסוללים