פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 27.1.2015

פרוטוקולים • 2/2/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 1 מ 27.1.2015

תושבים יקרים,

מצורף פרוטוקול ישיבת הנהלה לעיונכם.

 

  גילי בנאורי

מנהלת קהילה, הסוללים