הזמנה לטקס חניכת כבאית אש בהסוללים

ועד מקומי • 3/3/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לטקס חניכת כבאית אש –בקיבוץ הסוללים