פיקדון בקבוקים

ועד מקומי • כניסות

שלום רב,

מהיום יום א 4.8.19 יוצב דולב אדום

ליד המזכירות צמוד למחסן של חאטם/תרבות

לצורך זריקת בקבוקים לפיקדון.

לשימושכם ונוחיותכם.

 

בברכה,

 

גוני רביב

מנהלת לשכה - מתיישבי הסוללים

  טלפון: 04-6406505

  פקס:  04-6406606  

אימייל: mekomi@hasolelim.org.il