פינוי פחים כתומים

ועד מקומי • כניסות

לציבור שלום

פינוי פחים כתומים מתבצע פעם בשבועיים

בימי ג'

לידיעתכם