ועדת קידום בריאות בספורט בישוב מזמינה את התושבים מעל גיל 16 להשתתף בשיעור האחרון של הפילאטיס בתאריך ה 05/07/2019 במרכז הקהילתי הפניה מיועדת גם לאנשים שלא רשומים הבתוכנית החוגים צריך להביא למפגש מזרון ומגבת

ירון מרכס • כניסות

ועדת קידום בריאות בספורט בישוב מזמינה את התושבים מעל גיל 16 להשתתף בשיעור האחרון של הפילאטיס בתאריך ה 05/07/2019 במרכז הקהילתי הפניה מיועדת גם לאנשים שלא רשומים הבתוכנית החוגים צריך להביא למפגש מזרון ומגבת