מבצע הקש בדלת

ועד מקומי • כניסות

כמו בכל שנה יתקיים מבצע הקש בדלת,

ילדי כיתה ט' יעברו בבתי התושבים

אנא פתחו את הלב...