פגישה עם יו"ר הוועדות של הישוב

ועד מקומי • כניסות

 

לכל תושבי הסוללים שלום,

 

ביום רביעי האחרון קיימנו מפגש ראשון של יו"ר וועדות הישוב שנבחרו לאחרונה.

המפגש נעשה בשיתוף מחלקת קהילה ורווחה של המועצה.

המפגש היה נעים וחשוב.

ברצוננו לשתף אתכם בנושאים המרכזיים שהעלו היו"רים כצורך לעסוק בו על מנת לייצר הצלחה לעבודת הוועדות:

-          איך לגייס מתנדבים לפעילויות

-          איך להביא את הציבור לאירועים קהילתיים

-          איך לייצר שיתופי פעולה עם ישובים שכנים

-          ללמוד יותר על שירותי המועצה הניתנים לקהילה

-          לכתוב תכנית עבודה עם מטרות ויעדים לכל וועדה

-          לייצר תיעדוף בין הנושאים שמקדמת הועדה

-          לקדם את ההיכרות בין חברי קהילת הסוללים

-          קידום יוזמות

 

בהמשך נצא למפגשים מונחים ליו"ר הוועדות על ידי מנחה מטעם המועצה, ונכין תקציב לקראת 2020

פורום יו"ר וועדות הינו פורום מוביל המשקף את רצון הקהילה.

 

תודה לכל המתנדבים

 

 

      בהצלחה לכולנו

 

בברכה,

הדס מנהלת הקהילה

רותי רכזת קהילה