משולחנו של הועד 5.12

ועד מקומי • 5/12/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

משולחנו של הועד 5.12 להפצה

עדכון תקופתי משולחנו של ועד ההנהלה 5.12.18

תושבים יקרים,

מובא לפניכם עדכון מהנעשה ביישוב:

· תקציב 2019 הוועד נערך להכנת תקציב לשנה הבאה. מיסי יישוב יהיו כמו ב- 2018.

הוועד ייפגש עם הוועדות לשמוע על יעדים, תכניות ובקשה לתקציב. התקציב יובא לדיון ואישור האסיפה.

· שיתופי פעולה עם שמשית- מקדמים שיתופי פעולה בתחום חוגים, מועדון ותיקים, חיילים. על הפרק בין היתר שימוש בבריכת השחייה של שמשית כמנויים בחורף (בוצע קירוי מלא).

· גינון, תברואה, תאורת רחוב פניות תושבים יש להעביר למרים במזכירות (מבקשים לא לפנות ישירות לחאטם).

יש להקפיד ולזרוק פסולת מוצקה במכולות ולא בפחים ירוקים וכתומים!

· פגישת הנהלות- הועד רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה מלא ושקיפות לטובת התושב וניהול היישוב, ולכן יזם פגישת הכרות עם הנהלת האגש"ח החדשה.

הפגישה נערכה ב-8/11 במשרדי האגודה באווירה טובה ובהסכמה לעבודה ושיתופי פעולה.

· בדיקת החלפת תאורת רחוב לתאורת לד הועד בשיתוף המועצה בוחנים את המשך הפרויקט, נערכה פגישה לקידום הפרויקט עם שחר אורן מהחברה הכלכלית, הוצגו נתונים ואנו מתקדמים לשיפור התאורה לתושבים. יש לציין ששדרוג תאורת רחובות מנורות נל"ג (נתרן בלחץ גבוה) לתאורת לד מהווה מהפך עולמי הגורם לחיסכון אדיר בצריכת האנרגיה ומשפר רמת ההארה ברחובות, בשנים האחרונות הופכות נורות הלד לפופולרית במגוון יישומי התאורה, נורת הלד היא מקור אור אלקטרוני אשר פולט אור במעבר של זרם חשמלי דרכו, אין בה גז וגם לא חוט להט, והיא אינה בנויה משפרפרת זכוכית שבירה. שטף האור של הלד, היעילות האורית, החיסכון באנרגיה ומשך החיים הם מאפיינים עיקריים של תאורת הלד.

· תושבים חדשים- שוכרים- על מנת להסדיר כניסת תושבים חדשים להסוללים, יש לתאם פגישה של השוכרים עם הדס בזק תמיר מנהלת הקהילה, לפני הגעתם ליישוב לבחינת מקום במערכות החינוך, אישור תושב, הסדרת תיבת דאר, פתיחת שער והסדרת תשלומים.

חובת המשכיר הינה לדאוג כי השוכר מסדיר את תשלומיו כחוק ליישוב באמצאות ה. קבע.

· תשלום לישוב- בכל סוף חודש מועבר לכל תושב במייל /תא דאר, כרטסת הנה"ח.

במידה ותושב לא מקבל כרטיס יש לפנות למרים במזכירות : mekomi@hasolelim.org.il ולעדכן מייל.

כמו כן יש להסדיר תשלום עד 5 לכל חודש, נשמח להוראת קבע.

*ריבית פיגורים- בהתאם לסעיף 93 א' לתקנון האגודה :"

א. ועד ההנהלה יוכל לחייב את חברי האגודה בתשלום הפרשי הצמדה וריבית בגין כל סכום שלא שולם במועד שנקבע לכך. הכל כפי שוועד ההנהלה יקבע.

ב. לא נקבע מועד תשלום לגבי סכום כלשהו, יהיה זמן הפירעון עם דרישה והאגודה תהיה רשאית להתחיל בהליכי משפט או בוררות, לגביית חוב מחבר, ללא התראה ועצם פתיחה בהליך כאמור תהווה את הדרישה."

החלטה - החל מחיובי ינואר יחויבו תושבים בגין ריבית פיגורים של 9% שנתי.

התושב מקבל בכל סוף חודש כרטיס חיובי תושב, מועד תשלום 5 לכל חודש!

· חזירי בר- חזירי בר מסתובבים להם ברחבי המועצה. כוועד אין לנו רשות לפעול, הנושא בטיפול המועצה, ניתן לפנות למוקד המועצה.

· חינוך חברתי - הוועד קיים דיון לאור סיום תפקידה של לימור כרכזת החינוך החברתי, ובתאום עם וועדת חינוך, יצאה פנייה לאיתור רכז/רכזת החינוך החברתי.

· מזכירות היישוב - מרים שבתאי ביקשה לסיים את עבודתה ולפרוש לגמלאות.

הוועד מודה למרים על עבודתה המסורה לאורך השנים למען תושבי הסוללים ומאחל לה הצלחה בהמשך.

RwJqky.jpg

חג חנוכה שמח

הדס בזק תמיר מנהלת קהילה