פרוטוקול אסיפה 6.2.18

פרוטוקולים • 12/3/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

אסיפה 6.2.18 פרטיכל

פרוטוקול אסיפה 6.2.18