פינוי גזם בחודש מאי

ועד מקומי • כניסות

תושבי הסוללים שלום

 

תאריכים לפינויי הגזם בחודש מאי:

יום שלישי 14.5

יום שלישי 28.5

 

לידיעתכם והיערכותכם

 

בברכה

גוני