תזכורת - בחירות לוועדת ביקורת

ועד מקומי • כניסות


 

"מתיישבי הסוללים" אגודה קהילתית, כפרית חקלאית שיתופית בע"מ

ד.נ המוביל 17905 ,    טל'  6406505 04         פקס 04- 6406606

 

‏13/02/2019

בחירות לוועדת ביקורת

 

לחברים שלום רב,

בחירות לוועדת ביקורת, יתקיימו במקביל לבחירות וועד ההנהלה ב28.2.19.

לפי סעיף 74 א' כל חבר באגודה יכול להציע את מועמדותו.

חבר הרוצה להגיש מועמדותו מוזמן להעביר לגוני רביב במזכירות למייל: mekomi@hasolelim.org.il או במעטפה עד 21/2/19 , יש לצרף תמונה וקורות חיים בקצרה.

בוועדת ביקורת יכולים להיות 3-5 חברים.

חבר או מי ממשפחתו לא יכול לכהן בוועדת ביקורת אם הוא נבחר לחבר בוועד ההנהלה.

 

 

בברכה,

יוחנן מעוז

יו"ר וועדת ביקורת

 

 

 

image001