פינוי גזם חודש יולי

ועד מקומי • כניסות

תושבי הסוללים שלום

תאריכים לפינויי הגזם בחודש יולי:

יום שלישי 9.7

יום שלישי 23.7

נבקש לא להניח גזם בשבועות שאין פינוי גזם

לידיעתכם והיערכותכם