פינוי גזם חודש יוני

ועד מקומי • כניסות

תושבי הסוללים שלום

תאריכים לפינויי הגזם בחודש יוני:

יום שלישי 11.6

יום שלישי 25.6

נבקש לא להניח גזם בשבועות שאין פינוי גזם

לידיעתכם והיערכותכם

 

 

בברכה,

 

גוני רביב

מנהלת לשכה - מתיישבי הסוללים

  טלפון: 04-6406505

  פקס:  04-6406606  

אימייל: mekomi@hasolelim.org.il