נא למלא- טופס פרטים אישיים. תודה

ועד מקומי • כניסות

https://docs.google.com/forms/d/1FwHb0_zKpzOOmgDLMBt9A4MxEreZ5_NmScEmJYNN5ng/edit

 

בברכה,

 

גוני רביב

מנהלת לשכה - מתיישבי הסוללים

  טלפון: 04-6406505

  פקס:  04-6406606  

אימייל: mekomi@hasolelim.org.il