חידוש מגרש כדורגל

ועד מקומי • 11/6/2018 כניסות

לתושבים שלום,

 

הוועד דן ובדק שוב את נושא חידוש מגרש הכדורגל: בוצע תהליך, מדובר על חידוש מגרש ספורט בשטח המיועד לספורט.

שתי הנהלות הישוב קיבלו החלטה לאחר דיון נוסף והצגת תושבים את עמדתם,

בימים הקרובים יחודשו העבודות במגרש כדור- רגל בסמוך למגרש כדור- סל.

מסביב לגדר הבטיחות נשתול גדר חיה, לא תהיה תאורה במגרש!

בעתיד ייבחנו השקעות במתקני ספורט נוספים בהתאם לרצון התושבים.

השימוש במגרש יהיה רק לאחר קליטת הדשא החדש.

תודה לעוסקים במלאכה