פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 13.12.2016

פרוטוקולים • 18/1/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 14 לפרסום לציבור מ 13.12.2016