דחיית שטיפת פחים

ועד מקומי • כניסות

הייתה אי הבנה מול הקבלן והוא לא יגיע לשטוף את הפחים היום בקיבוץ.

בבקשה פרסמו לתושבים עם התנצלותנו.

נתאם מולכם מועד חדש.

סליחה על אי הנעימות!