פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 22.9.2014

פרוטוקולים • 26/10/2014 כניסות

תושבים יקרים,

מצורף פרוטוקול לעיונכם,

בברכה,

גילי בנאורי, מנהלת קהילה

‏‏ ‏26/10/2014

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס' 9 מתאריך 22.9.2014

נוכחים: יו"ר - חיים ששון, אילן קרמון, דיאנה גרין, צביקה שמואלי, דבורה שרון

נעדרים: אלעד פבריקנט, איריס שניידר,

משתתפים:

גילי בנאורי- מנהלת קהילה

ישראל ויזל- נציג הישוב במליאת המועצה

יוחנן מעוז יו"ר ועדת ביקורת

1. פרוטוקול קודם אושר.

2. שינוי בהרכב ההנהלה -

אלעד פבריקנט הודיע על התפטרותו מההנהלה.

תחליף אותו ליז רוסו ,לפי התוצאות שהתקבלו בבחירות האחרונות.

3. בעיות בגבייה של מסי אגודה באזור הקיבוץ

הבעיות התעוררו במקרה של נכס שמשויך לאדם אחד בארנונה אך מחולק למספר נכסים קטנים.

לעיתים מושכר כל חלק לדייר/ים שונים. בדיון השתתף יהודה ברוק.

הוחלט:

· פטור במסי אגודה (קרי פטור ממסי אגודה ,מס בריכה ואגרת שמירה) לחברי אגודה ולבנים של חברי אגודה (תושבי השכונה) עד גיל 26 .

· נכס ריק ממשיך לשלם לפי מספר חברי אגודה שהם בעלי הנכס

· נכס שמשויך לחבר קיבוץ אחד ומחולק למספר תתי דירות

תשלום מינימום לפי דייר אחד לפחות (מס אגודה, מס בריכה ואגרת שמירה). אם בעל הנכס או הדייר חברי קיבוץ צעירים מ 26 אין חיוב

דייר/ים נוספ/ים ישלמ/ו מסי אגודה, מס בריכה ואגרת שמירה לפי המפתח שנקבע

אם אין דייר/ים נוספ/ים ביחידה שניה או שלישית, לא יהיה חיוב נוסף מעבר לחיוב המינימום

· תיקון לפי המפתח הנ"ל יבוצע מ 1.1.2014

4. בריכת שחייה -

ההנהלה תבקש המשך הסטטוס קוו מול האגש"ח ל 5 שנים ע"מ להיכנס להתקשרות ארוכת טווח עם קבלן שישתתף בעלות השיפוץ הנדרש.

5. חתימת ועד מקומי על היתרי בנייה בשכונה

לבדוק מול האדריכל של הקיבוץ (ילין) עלות של בדיקת בקשה להיתר.

6. ועדת קליטה לשוכרי בתים

הוחלט:

לגייס ועדה .

יש לברר את סמכויות הוועדה ע"מ לא לצור בעיות משפטיות.

7. עידכונים

· באסיפת תושבים שהתקיימה ב 2.9 לא הגיעו מספיק חברי אגודה לפי הנדרש בתקנון ולכן לא התאפשר אישור הדו"ח השנתי של האגודה לשנת 2013.

· אתר הסוללים "עלה לאוויר" . נדרשת הטמעה.

· תקן לגן נוסף ("טרטנברג") יש מספר ילדים שמצדיק אישור תקן נוסף . גילי וקרן בטיפול מול מחלקת החינוך.

· מחזור אשפה המועצה מיישמת שינוי בתהליך המחזור ופיזרה בישוב פחים כתומים , בינתיים באזור הקיבוץ.

· ככיר המייסדים תחנך ב 23.9.

חיים ששון גילי בנאורי

יו"ר הוועד מנהלת קהילה