פינוי גזם חודש אוקטובר

ועד מקומי • כניסות

תושבי הסוללים שלום

 

תאריכים לפינויי הגזם בחודש אוקטובר:

יום שלישי 15.10

יום שלישי 29.10

 

 

נבקש לא להניח גזם בשבועות שאין פינוי גזם

לידיעתכם והיערכותכם