צילומים לחג ה- 70

ועד מקומי • כניסות

בעקבות הבקשות והפניות לגבי צילומי חג ה-70

נקיים יום צילומים נוסף ביום א' הקרוב 14.7 בין 17:00-18:00

במדשאה בגדולה מול מזכירות הוועד.

מוזמנים בהמוניכם

הלל