בינינו לבין הורינו : הזמנה ליום עיון : חשיפה לטיפול מכבד בהורינו . המצוי, הרצוי והצפוי.

מלחי נעמה • 12/6/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

pro 3 כנס בנים-בינינו לבין הורינו

הזמנה ליום עיון בסב יום בתאריך 4.7 אחה"צ בנושא הטיפול בהורים המבוגרים.