פרטוקול מס 4 מיום 28.5.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרטוקול מס 4 מיום 28.5