פרסום מועמדים סופיים ונוהל בחירות כולל יפוי כח- בחירות וועדות 2019

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום בחירת וועדות 2019

יפוי כח לבחירות וועדות 17.9