בנאי חיים

יזכור • 10/4/2014 כניסות

09/11/1902 - 22/07/1978

שמו היה חיים אך נודע בין החברים ונקרא ''אבא הדי''- אביהם של הדי צלר וחיה רוזן.

ההורים שלהן עלו ארצה ב-1957 אחרי המרד בהונגריה. הבנות הדי וחיה עלו עם עליית הנוער ב-1949 והן בנות 12-14 שנים.

אבא הדי עבד כנגר בנגרית הקיבוץ, שהייתה בקתת פח עלובה, חמה בקיץ וקרה בחורף במשך 20 שנה. חיים בנה רהיטים לכל חברי הקיבוץ.

אישתו אילנה, אמא של חיה והדי, שלא הצליחה ללמוד עברית חזרה להונגריה לחלק מהמשפחה שנותרה שם, נפטרה בהונגריה ונקברה בבית הקברות היהודי בעיר הולדתה.

חיים נפטר בגיל 76.