מחר יסגר הכביש מול משק החי לסירוגין החל מהשעה 09:00 לצורך הנחת קו הביוב החדש. נא להיערך בהתאם.

לובן טל • כניסות

מחר יסגר הכביש מול משק החי לסירוגין החל מהשעה 09:00 לצורך הנחת קו הביוב החדש. נא להיערך בהתאם.