עדכון מהנעשה בבריכה

ועד מקומי • 16/7/2017

קבצים מצורפים:

פרסום לציבור 09.07.17

בריכה מצ"ב קובץ