בוקר טוב, אחרי מנוחה (קצת ארוכה😉), צוות טיולים מארגן נסיעה קהילתית לים...🐳💦 כל הפרטים בפירסום, מצ"ב קישור להרשמה... tiny.cc/dor2019

כהן סקלי לירון • כניסות

בוקר טוב, אחרי מנוחה (קצת ארוכה😉), צוות טיולים מארגן נסיעה קהילתית לים...🐳💦 כל הפרטים בפירסום, מצ"ב קישור להרשמה...

tiny.cc/dor2019