אם אינכם רוצים להמשיך לשלם מיסי חבר גבוהים למימון הבריכה - בואו לאסיפה ביום שלישי

אירית אברמוביץ • כניסות

לפי הצעת תקציב 2019, הבריכה תמשיך להיות 27% מתקציב האגודה. כולנו ממשיכים לשלם את מיסי החבר המוגדלים עליהם הוחלט בשנה שעברה.

בהצבעה שהיתה בקלפי בשנה שעברה 40% התנגדו. זה לא מיעוט בתוך הקהילה. אני חושבת שבין אלו שלא הגיעו להצביע (כחצי מבעלי זכות ההצבעה), יש עוד הרבה מתנגדים. אם אינכם מסכימים למס הזה, בואו להצביע באסיפה ביום שלישי נגד התקציב.

יש למצוא דרכי מימון אחרות מאשר לגבות מכולנו באופן שווה.

בריכה היא מותרות במיוחד ביישוב בגודל כמו שלנו, ולא שירות לקהילה.

הועד ראה בתוצאות ההצבעה בשנה שעברה החלטה לפחות לחמש השנים הקרובות ולא נבדקה שום אופציה אחרת להמשך.