ברכות לחברי בית הכנסת

ועד מקומי • 4/10/2017 כניסות

תושבי הסוללים

חג שמח

תודה גדולה

ליגאל פרץ, יחיאל תמיר, אמנון לנקרי,

שהובילו בהתנדבות, בנועם ובהתמדה, את תפילות יום הכיפורים

לרווחת בית הסוללים.

בברכה

וועד ההנהלה