אבד מכשיר משטרתי

ועד מקומי • 17/2/2019 כניסות

בוקר טוב

הלילה נערכה פעילות משטרתית בישוב במהלך הפעילות אבד מכשיר משטרתי

מי שמוצא את המכשיר מתבקש לפנות לגקי פיאדה 054-4486597