עדכון פינוי גזם חודש ספטמבר

ועד מקומי • כניסות

החודש פינוי הגזם יהיה בתאריכים אלו בלבד:

3.9 ו 26.9 .

נבקש להקפיד לא להוציא גזם לאחר ה26.9 לפני חג ראש השנה.

תודה על שיתוף הפעולה