עדכון - בחירות וועדות

ועד מקומי • כניסות

שלום לכולם

בפרסום האחרון נשמטה בטעות וועדת חיילים.

רצינו לעדכן כי בהמשך השבוע נפרסם רשימה סופית של כל המתנדבים עבור הוועדות כולל מתנדבים לוועדת חיילים.

בנוסף בפרסום הקרוב נעביר הנחיות לגבי הבחירות כולל הוועדות בהם נשארים חלק מהמתנדבים.