עדן בליץ - חניכה מצטיינת בבה"ד 1

ועד מקומי • כניסות

ברחבי בה"ד 1 נשמעה מערכת הכריזה מציינת את שמה של עדן בליץ מקבוץ הסוללים,
צוערת מצטיינת בסיום הקורס בבה"ד 1.
ברכות לישוב וברכות לעדן.

עדן בליץ