פרוטוקול ישיבת הנהלה מ 18.1.2016

פרוטוקולים • 24/1/2016 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 1 לפרסום מ 18.1.2016

 

 

  גילי בנאורי

מנהלת קהילה, הסוללים