השתתפות בצער ישראל ויזל ורחל הלגוע

גרנות שלמה • 4/11/2018 כניסות

חברי היקרים שמעתי בצער רב על פטירת יקירכם ..ינחם אתכם המקום ..ושלא תדעו יותר צער מה הוא ..משתתף אתכם באבלכם הכבד .