אסנת שפיצר.

שפיצר אוסנת • כניסות

אשמח להצטרף לחוג פילאטיס.
052,2230554