צו איסור הדלקת מדורות במועדים ובאזורים מסוימים

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

צו איסור הדלקת מדורות במועדים ובאזורים מסויימים