דרוש/ה

ועד מקומי • כניסות

מחפשים נציג של הסוללים לצוות אשכול צפוני עם שמשית מול המועצה

המעוניינים מתבקשים לפנות לגוני במזכירות במייל: mekomi@hasolelim.org.il