תזכורת - בחירות לוועד הנהלה

ועד מקומי • 18/2/2019 כניסות

 

 

"מתיישבי הסוללים" אגודה קהילתית, כפרית חקלאית שיתופית בע"מ

ד.נ המוביל 17905 ,    טל'  6406505 04         פקס 04- 6406606

 

‏13/02/2019

בחירות לוועד הנהלה

 

לחברים שלום רב,

ביום חמישי 28/2/19 יתקיימו בחירות לוועד ההנהלה של האגודה המוניציפאלית

"מתיישבי הסוללים".

הבחירות יהיו באמצעות קלפי, שעות יפורסמו בהמשך.

לפי סעיף 55 לתקנון האגודה יתקיימו בחירות לוועד האגודה לאחר תקופה של 30 חודש

לוועד המכהן.

מספר חברי ועד ההנהלה יהיה חמישה לפחות, אך לא יותר משבעה.

חלק מהחברים ממשיכים לעוד תקופה.

חברי האגודה בלבד רשאים להציע מועמדותם ולהצביע.

חבר הרוצה להגיש מועמדותו מוזמן להעביר לגוני רביב במזכירות למייל: mekomi@hasolelim.org.il או במעטפה עד 21/2/19 , יש לצרף תמונה, קורות חיים בקצרה, ומדוע מציע את מועמדותו.

 

לשאלות ניתן לפנות לחברי הוועד: אוהד מילר, דיאנה גרין, צביקה שמואלי, נדב שטופלמן, רועי ארד , מינה גורדון לינהרט, נציגת האגש"ח איריס שניידר וליוחנן מעוז יו"ר ועדת ביקורת.

 

הדס בזק תמיר

מנהלת קהילה