2 בוסטרים נמצאים בחדר תרומות

ועד מקומי • 3/2/2019 כניסות

שלום רב,

שמתי בחדר תרומות 2 בוסטרים במצב טוב רק זקוקים לניקוי הריפודים

נילי רביב