יום האישה

ועד מקומי • 7/3/2019 כניסות

 

 

 

 

 

מיכל פישר
מנהלת מערך הסיוע לסטודנט
מורשית נגישות השירות
דקנאט הסטודנטים
046423468 טל
15346423468 פקס
www.yvc.ac.il | michalf@yvc.ac.il