הודעה אישית שנשלחה אליך כתגובה לידיעה משתתפים בצערו של סביון תמיר על מות אביו ז"ל

ועד מקומי • כניסות

 

 

תודה לבית הסוללים על התנחומים.
מפאת החג המשפחה קמה מהשבעה.
שנדע ימים יפים ובשורות טובות לכולם.