פרטוקול מס 2 מיום 19.2.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרטוקול מס 2 מיום 19.2