השתתפות בצער

ועד מקומי • כניסות

בית הסוללים משתתף בצערה של אתי אורן במות אמה

יושבים "שבעה":

בימים ג' ד' ה' בבית של אתי אורן בהסוללים

בשעות: 10:00-13:00

17:00-19:00

TNXm9M.jpg